مقدمه اولین مورد مکتوب بیماری توسط جرجانی پزشک و دانشمند معروف ایرانی درکتاب گنجینه خوارزمشاهی توصیف شده است و اولین مورد در منطقه کریمه در سال ۱۹۴۲ گزارش گردیده است که درسال ۱۹۴۶ از ۷ مورد آن ۵ مورد در بیمارستان گزارش شده است.

پس از آن بطور مفصل در جنگ crimea درسال ۱۹۴۴ در سربازان شرح داده شده و به همین دلیل به آن تب کنگو کریمه می گویند

اهمیت تبهای خونریزی دهنده ویروسی

به خاطر تمایل آنها به بومی شده بیماری، شدت وخامت آنها، بالا میزان مرگ  و عواض و ضرر و زیان اقتصادی قابل توجه آنها می باشد. برخی ازاین بیماریها بدلیل توانائی سریع سرایت در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی، عدم  وجود درمان ضد ویروسی مؤثر، در دسترس نبودن واکسن مناسب برای اکثریت آنها  و بالاخره ایجاد رعب و وحشت در جامعه است . از برخی ازاین  ویروس در جنگ بیولوژیک استفاده می شود.

تعریف بیماری

تب کریمه کنگو یک بیماری خونریزی دهنده تب دار حاد است که عمدتاً به وسلیه کنه منتقل می شود  بطوریکه ویروس با حمله به عروق های کوچک بدن موجب کاهش استحکام و تخریب مویرگها و با شوک شدید و حاد به سرعت موجب مرگ می شود.

عوامل ایجاد کننده این بیماری شامل ویروس منتقله ازطریق بندپایان و ویروس مرتبط با جوندگان می باشد انتقال ویروس می تواند بطورمستقیم از هوا و یا تماس با مواد دفعی یا  ترشحات بدن جوندگان آلوده صورت پذیرد.

حداقل ۱۸ نوع  ویروس درانسان ایجاد تب خونریزی دهنده می کنند که همه آنها از حیوان به انسان منتقل می شود.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1391    | توسط: علی عظیمی    | طبقه بندی: بیماری ها،     | نظرات()